Generelle betingelser

AFBESTILLING SAMT ÆNDRING AF DATO PÅ ARRANGEMENTER UNDER 15 PERSONER

Afbestilling af hele arrangementet
 • Mindre end 1 måned før den planlagte startdato beregnes afbestillingsgebyr på 40 % af den samlede bekræftede pris. 
 • Mindre end 14 dage før den planlagte startdato beregnes afbestillingsgebyr på 75 % af den samlede bekræftede pris. 
 • Mindre end 1 uge før arrangementet er planlagt til at begynde beregnes afbestillingsgebyr på 100 % af den samlede bekræftede pris. 
 
Reduktion i deltagerantal

10% reduktion af det bekræftede antal deltagere kan foretages uden afbestillingsgebyr indtil 24 timer før den planlagte arrangementsdato. Ved senere afbestilling faktureres der fuld pris for det bekræftede antal deltagere. 

For resterende deltagere ud over de 10 % betales følgende afbestillingsgebyrer: 

Mindre end 1 måned før den planlagte startdato beregnes afbestillingsgebyr på 40 % af den samlede bekræftede pris. 

Mindre end 14 dage før den planlagte startdato beregnes afbestillingsgebyr på 75 % af den samlede bekræftede pris.

Afbestilling af det samlede arrangement eller reduktion i deltagerantallet skal meddeles skriftligt indenfor ovennævnte tidsfrister.

 

AFBESTILLING SAMT ÆNDRING AF DATO PÅ ARRANGEMENTER over 15 PERSONER

Afbestilling af hele arrangementet
 • Mindre end 3 måneder før den planlagte startdato beregnes afbestillingsgebyr på 40 % af den samlede bekræftede pris
 • Mindre end 2 måneder før den planlagte startdato beregnes afbestillingsgebyr på 75 % af den samlede bekræftede pris
 • Mindre end 1 måned før arrangementet er planlagt til at begynde beregnes afbestillingsgebyr på 100 % af den samlede bekræftede pris
 
Reduktion i deltagerantal
 • Op til 3 måneder før den planlagte startdato kan der uden afbestillingsgebyr reduceres op til 25% af det bekræftede antal deltagere
 • Op til 2 måneder før den planlagte startdato kan der uden afbestillingsgebyr reduceres op til 15% af det bekræftede antal deltagere
 • Op til 1 måned før den planlagte startdato kan der uden afbestillingsgebyr reduceres op til 10% af det bekræftede antal deltagere
 • Op til 14 dage før den planlagte startdato kan der uden afbestillingsgebyr reduceres op til 5% af det bekræftede antal deltagere

  Det antal der oplyses 14 dage før arrangementets start, vil være det antal, der som minimum skal betales for
Afbestilling af det samlede arrangement eller reduktion i deltagerantallet skal melddeles skriftligt inden for ovennævnte tidsfrister.  

 

forudbetaling

Ved accept af tilbud forbeholder Charlottenlund Slot sig retten til at kræve reservationsgebyr, som står som sikkerhed for arrangørens booking af pågældende arrangement dato. Reservationsgebyret indgår som en del af den samlede betaling. 

 
Firmaarrangementer

Firmaarrangementer (med godkendt kreditvurdering) under kr. 100.000,00: Faktura fremsendes umiddelbart efter arrangementets afholdelse

Firmaarrangementer (med godkendt kreditvurdering) over kr. 100.000,00: 1) Faktura på 50% fremsendes 1 måned inden arrangementets afholdelse 2) Faktura med de resterende 50% fremsendes umiddelbart efter arrangementets afholdelse.

Private arrangementer

Ratebetaling ved privat arrangement

 1. Rate 1 betales som et reservationsgebyret bestående af 25% af kontraktens pålydende. Reservationsgebyret tilbagebetales ikke ved annullering, nedjustering eller anden aflysning, uanset grund
 2. Rate 2 betales 30 dage før arrangementets afvikling og udgør 75% af arrangementets samlede beløb
 3. Rate 3 er eventuelt restbeløb, tilkøb, påførte skader og lignende, som betales efter arrangementets afholdelse 

 

Betalingsbetingelser og bankoplysninger

Firmaarrangementer

Charlottenlund Slots betalingsbetingelser er fakturadato +10 dage netto. 

Ved for sen betaling af ethvert skyldigt beløb i henhold til denne aftale beregnes rente pr. påbegyndt måned. 

 

Såfremt betalingen udebliver, afgiver Charlottenlund Slot skriftligt krav om betaling af det skyldige beløb med frist til at betale senest 10 dage efter, at kravet er fremsat.

 

Private arrangementer

Charlottenlund Slot betalingsbetingelser er senest 30 dage inden arrangement. 

Ved for sen betaling af ethvert skyldigt beløb, eller betaling udebliver efter at have rykket 1 gang i henhold til denne aftale forbeholder Charlottenlund Slot sig til at aflyse / ophæve aftalen således, at slottet ikke kan hæfte for udgifter i forbindelse med arrangementet til eksempelvis eksterne leverandører og andre.

 

Charlottenlund Slots bankoplysninger

Sparekassen Vendsyssel A/S
Østergade 6-8 
9550 Mariager
Reg: 7230
Konto: 1126008

faktureringsadresse

Ved underskrift på bekræftelsen af reserverede arrangementer, bekræftes at faktureringsoplysningerne er korrekte og fuldstændige. Hvis faktureringsoplysningerne skal ændres efter afsendelse af faktura, opkræves et administrationstillæg på kr. 500,00.

Alle fakturaer fremsendes enten via EAN-nummer eller e-mail. Ønskes faktura sendt per post, opkræves et gebyr på kr. 50,00.

Venligst bemærk at vi fakturerer udelukkende inden for danmarks grænser.

generelle betingelser

 • Charlottenlund Slot skal altid adviseres, hvis man planlægger at benytte underleverandører (som fx leverandør af AV udstyr, blomsterarrangementer, underholdning etc.) til et arrangement, ligesom Charlottenlund Slot forbeholder sig retten til at afvise sådanne underleverandører. 
 • Arrangøren er ansvarlig for egen og sine gæsters adfærd og skal sikre, at adfærden ikke er til gene for andre gæster på Charlottenlund Slot. 
 • Arrangøren skal således tilsikre, at eventuelle anvisninger fra slottets side til enhver tid følges.
 • Arrangøren er ansvarlig for eventuelle skader på inventar eller omgivelser på slottet, hvis disse forårsages af arrangøren eller dennes gæster, underleverandører etc. 
 • Charlottenlund Slot fastsætter eventuelt erstatningsbeløb og arrangøren er ansvarlig for, at dette beløb afregnes som en del af det øvrige arrangement.
 • Arrangøren er ligeledes ansvarlig for at afregne for eventuelle udeståender forsaget af gæster.
 • Rygning er kun tilladt ude, det er ikke tilladt nogen steder indedørs (såfremt der ryges indendørs faktureres kr. 6.000,00 da det udløser brandalarm)
 • Det er ikke tillad at medbringe egen mad og drikkevarer på slottet

force majure

Ved uforudsete hændelser uden for Charlottenlund Slot indflydelse eller kontrol såsom brand, oversvømmelse, naturkatastrofer, strejke, lockout, blokade, leverancesvigt, krig, terror, civile uroligheder etc., hæfter ingen af parterne for eventuelle mangler eller forsinkelser i opfyldelsen af forpligtelser i en indgået aftale.

Er FORCE MAJEURE skaden så stor at arrangementet må aflyses hæfter Charlottenlund Slot ikke for hverken eksterne eller egne leverandører – og kan heller ikke drages til ansvar for erstatning af nogen form.

særlige hensyn

Diæt / Allergier mm:

Oplys os venligst om gæster med eventuelle allergier eller andre særlige ønsker til diæt senest 1 uge før arrangementets afholdelse. 

 

ved online accept af tilbud accepteres gældende betingelser også