Info om pap og affald på Charlottenlund Slot

Papaffald

Papkasser og andet papaflad skal sorteres, foldes sammen og smides ud i den store papcontainer ude ved cykelskuret. Af brandsikkerhedsmæssige årsager er det ikke tilladt at efterlade sit papaffald under hovedtrappen.

Papcontaineren er låst med en kombinationslås som har følgende kode:  2920

Paller

Hvis du modtager en leverance på palle, skal pallen stilles ved det sorte skur (ved cyklerne)

Opdager du, at papcontaineren er fyldt, eller ved at være fyldt, så venligst giv os besked over mail på kontakt@charlottenlundslot.dk, og vi vil sørge for, at containeren bliver tømt hurtigst muligt.

Sortering i anretterkøkkenet

Vi har etableret en sorteringszone i køkkenet på 1. sal.
Respekter venligst skiltene på de fire ’containere’. Du kan også aflevere brugte batterier her – der står en boks til disse på højbordet.

Sortering i kælderen

I kælderen vil der være mulighed for at sortere:
Elektronik, metal, glas og plast.